Priser

Trafikofficials listepriser:

Følgende er med i prisen:

 • Afregning til hjælper
 • Kommunikation udstyr (radioer)
 • Kørselsgodtgørelse
 • Koordinering
 • Administration
 • De rigtige folk til de rigtige opgaver.

Amatør arrangementer / Delvis kommercielle:

Basis sats (inklusiv 5 timer)                                       750,00 kr.

Efterfølgende et tillæg pr time.                                110,00 kr/t.

Kommercielle / erhvervs arrangementer:               

Pris pr time.                                 225,00 kr/t.

Service / flagpost opgaver listepriser:

Følgende er med i prisen:

 • Afregning til hjælper
 • Kommunikation udstyr (radioer)
 • Forplejning
 • Kørselsgodtgørelse
 • Koordinering
 • Administration
 • De rigtige folk til de rigtige opgaver.

Amatør arrangementer / Delvis kommercielle:

Pris pr time.                                 125,00 kr/t.

Kommercielle erhvervs arrangementer:               

Pris pr time.                                175,00 kr/t.

Priserne er inklusive kørselsgodtgørelser.

Priserne er eksklusive forplejning.

Andre priser:

Anmodning om assistance under 3 uger før:        1.000,00 kr.        Engang pris.

Natte tillæg (efter kl. 24:00 frem til kl. 06:00):    + 25,00 kr./t       Tillæg

Timepris for andet arbejde:                                     225,00 kr./t

Radioer for andre hjælper uden for TO-MU           30,00 kr.             Pr. hjælper.

Hvis man ønsker TO-MU skal stå for forplejning:

Forplejning Morgen (06:00 – 09:00)                       30,00 kr.             Pr. hjælper.

Forplejning Middag (11:00 – 13:00)                        75,00 kr.             Pr. hjælper.

Forplejning Aften (17:00 – 19:00)                          85,00 kr.             Pr. hjælper.

Forplejning Nat (23:00 – 05:00)                              65,00 kr.             Pr. hjælper.

En vagt må ikke overskride 8 timer.

Hvis en amatørklub ønsker at søge om sponsorstøtte (en nedsat pris), skal klubben kontakte TO-MU via mail på info@to-mu.dk, hvor de tydeliggør overfor TO-MU at deres event ikke er bæredygtig, samt der ønskes en nedsat pris.

Områder: