Om TO-MU

Eksistensgrundlag

TO-MU er en almennyttig forening, som fungerer på et demokratisk grundlag.

Foreningen eksisterer således for at koordinerer frivillige der ønsker at løfte en samfundsnyttig opgave, samt at øge sikkerheden omkring fritids- & kultur arrangementer eller andre relevante samfundsopgaver i Jylland & på Fyn.

Tidligere var det PO-Hjemmeværnet der varetog denne opgave, efter at deres resurser er blevet om pivoteret til andre områder, er det civilt trafikreguleringskorps der stille og roligt overtager deres opgaver.

Vi gerne være med til at sætte standarder, så alle parter ved hvad de går ind til.

TO-MU målsætning:

Sikre at sikkerheden samt forholdene er i orden, for både atleter, hjælper og arrangør.

TO-MU sørger for:

 • At stille en platform til rådighed, hvorfra der kan søges om assistance af trafikofficials.
 • At finde fritids & kulturarrangementer samt samfundsnyttige opgaver hvor der er brug for trafikofficials.
 • At lave aftaler (kontrakter) omkring: forplejning, arbejdstid & transport godtgørelse mm.
 • At sørge for godtgørelse for udført assistance.

Serviceydelser:

TO-MU leverer primært trafikofficial til færdselregulering for Sport- Fritids- & kulturarrangementer og andre relevante samfunds opgaver primært i Jylland & på Fyn.

Vi leverer service-folk til arrangementer på Fyn, det er primært parkerings opgaver ved større arrangementer.

Derudover tilbyder vi:

Radiokommunikation

Udarbejdelse af postbeskrivelser

KSN – ( koordinering af hjælpere )

Medlemskab:

Der er 5 typer medlemskaber:

 • Ordinært medlemskab
 • At personerne har gennemgået et kursus som trafikofficial ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5.
 • At have et godkendt førstehjælpsbevis der er under 5 år gammel.
 • Man skal benytte uddannelsen mindst 2 gange om året, eller på et opfriskende kursus.
 • Har stemmeret til Generalforsamlinger.
 • Kontingentet bliver fastlagt på den årlige generalforsamling, kontingentet er fastlagt til: 200 kr. / året.
 • Hjælper medlemskab – 1 dags medlemskab
 • At have et godkendt førstehjælpsbevis der er under 5 år gammel.
 • Har ikke stemmeret til Generalforsamlinger.
 • Kontingentet bliver fastlagt på den årlige generalforsamling, kontingentet er fastlagt til: 20 kr. /pr. dag.
 • Medlemskab af interessegrupper.
 • Virksomheder kan være medlem.
 • Foreninger kan være medlem.
 • Har stemmeret til Generalforsamlinger.
 • Kontingentet bliver fastlagt på den årlige generalforsamling, kontingentet er fastlagt til: 500,00 kr. / året.
 • Ved medlemskabet er der 1 stemme, uanset antal medlemmer.
 • Medlemskab via KFUM-spejderne Munkebjerg Distrikt & Midtjysk Kontrollør og vagt ApS.
 • Forpligtiger sig til bestyrelsesarbejde.
 • Har stemmeret til Generalforsamlinger.
 • Kontingentet bliver fastlagt på den årlige generalforsamling, kontingentet er fastlagt til: 200 kr. / året, pr. medlem.
 • Event medlemskab – 1 dags medlemskab.
 • At personerne har gennemgået et kursus som trafikofficial ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5.
 • At have et godkendt førstehjælpsbevis der er under 5 år gammel.
 • Man skal benytte uddannelsen mindst 2 gange om året, eller på et opfriskende kursus.
 • Har IKKE stemmeret til Generalforsamlinger.
 • Kontingentet bliver fastlagt på den årlige generalforsamling, kontingentet er fastlagt til: 25 kr. /pr. dag.

Medlemmer er forpligtet til at overholde TO-MU´s vedtægter og leve op til formålsbestemmelser.

Alle medlemskaber skal løbende vandel godkendes af den siddende bestyrelse.

Det årlige kontingent udsendes senest 2. januar til forfald senest 15. januar. 

Nye medlemmer skal indbetale ved indmeldelse, som er gyldig for indeværende regnskabsperiode.