TO-MU – Betingelser for Samarbejde

Samarbejdsaftalen danner grundlag for et effektivt samarbejde baseret på gensidig tillid, fleksibilitet og effektivitet, dette for at minimerer misforståelser i samarbejdet.

 1. Mandskab
 1. TO-MU leverer faglært frivillige hjælpere.
 • Vi har et indgående kendskab til alle vores frivillige hjælpere og sender kun pligtopfyldende og kompetente frivillige hjælpere ud til en opgave, som har gennemgået en uddannelse i færdselsregulering ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5.
 • Ved disponering af mandskab skal der som minimum være en fordelingsnøgle der hedder 5 + 1, det betyder at for hver 5 frivillige hjælpere skal der være en i reserve, der kan benyttes til udskiftning eller indsættelse i brændpunkter.
 • Arrangøren skal stille med tilstrækkelig fortæring (mad og drikke) under hele arrangementet i mindst samme standard og omfang som andre officials får.

d.1 Ved tidlige fremmøde før kl 09:00, tilbydes der kaffe/te/vand samt et rundstykke.

d.2 Ved vagter der overlapper frokost (11:00 – 13:00) et måltid til en voksen mand/kvinde og rigeligt med drikkevarer.

d.3 Ved vagter der overlapper aftensmad (17:00 – 19:00) et måltid til en voksen mand/kvinde og rigeligt med drikkevarer.

 • Udførelse af arbejde
 1. Hjælperne fra TO-MU møder ind mindst 15 min. før briefing på aftalt sted.
 • En vagt starter altid med en grundig beskrivelse af deres opgave, dette foregår ved briefing før vagt start.

      – Her kan henvises til TO-MU´s vejledning for briefing.

 • Briefing skal foregå mindst 1 time før man møder på sin post.
 • Vores frivillige hjælpere skal have et forsvarligt antal pauser, da de varetager en kritisk og ansvarsfuld funktion.
 • Alle frivillige hjælpere hos TO-MU har selv personligt sikkerhedsudstyr (Vest, stav mm.), som de altid vil medbringe.
 • Alle poster skal forsynes med en kommunikations mulighed, typisk en radio så de til enhver tid kan få forbindelse med KSN ( kommando station ).

– TO-MU kan tilbyde dette som et tillæg til aftalen.

3. Ansvar

 1. Det er dig som arrangør, der har instruktionsbeføjelsen over for de frivillige hjælper.
 • Arrangøren har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring samt eventuel ansvarsforsikring.
 • TO-MU fraskriver sig ethvert ansvar for direkte såvel som indirekte tab.
 • Sygdom og udeblivelse
 1. Skulle det ske at en frivillig hjælper bliver syg, vil vi bestræbe os på at sende en anden hurtigst muligt.
 • TO-MU er uden ansvar for en frivillig hjælpers sygdom og kan ikke stilles til ansvar herfor.
 • Prispolitik
 1. Den aftalte pris fremgår af samarbejdsaftalen.
 • Det er muligt for amatørklubber at søge om sponsorstøtte, det skal fremgå af assistanceanmodningen, samt en begrundelse.
 • Ved assistance anmodninger under 3 uger før et arrangement er der et mindre tillæg.
 • Ved vagter imellem kl. 18:00 – 05:00 er der et tillæg.
 • Betalingsbetingelser
 1. TO-MU fakturerer medio og ultimo hver måned og vores betalingsbetingelser er: Netto 7 dage.
 • Ved for sen betaling beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

Kan ovenstående betingelser ikke accepteres, bedes du henvende dig til TO-MU, inden underskrift af samarbejdsaftalen.

Med ønsket om et godt samarbejde i fremtiden.