TO-MU – Betingelser for Samarbejde

Her giver vi dig et overblik over, hvad du kan forvente af TO-MU, dette er med til at skabe et effektivt samarbejde baseret på gensidig tillid, fleksibilitet og effektivitet.

  1. Mandskab

a) TO-MU leverer faglært frivillige hjælpere.

b) Vi har et indgående kendskab til alle vores frivillige hjælpere og sender kun pligtopfyldende og kompetente frivillige hjælpere ud til en opgave, som har gennemgået en uddannelse i færdselsregulering ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5.

c) Ved disponering af mandskab skal der som minimum være en fordelingsnøgle der hedder 5 + 1, det betyder at for hver 5 frivillige hjælpere skal der være en i reserve, der kan benyttes til udskiftning eller indsættelse i brændpunkter.

d) Arrangøren skal stille med tilstrækkelig fortæring (mad og drikke) under hele arrangementet i mindst samme standard og omfang som andre officials får.

d1) Ved tidlige fremmøde før kl 09:00, tilbydes der kaffe/te/vand samt et rundstykke.

d2) Ved vagter der overlapper frokost (11:00 – 13:00) et måltid til en voksen mand/kvinde og rigeligt med drikkevarer.

d3) Ved vagter der overlapper aftensmad (17:00 – 19:00) et måltid til en voksen mand/kvinde og rigeligt med drikkevarer.

2. Udførelse af arbejde

a) Hjælperne fra TO-MU møder ind mindst 15 min. før briefing på aftalt sted.

b) En vagt starter altid med en grundig beskrivelse af deres opgave, dette foregår ved briefing før vagt start.

– Her kan henvises til TO-MU´s vejledning for briefing.

c) Briefing skal foregå mindst 1 time før man møder på sin post.

d) Vores frivillige hjælpere skal have et forsvarligt antal pauser, da de varetager en kritisk og ansvarsfuld funktion.

e) Alle frivillige hjælpere hos TO-MU har selv personligt sikkerhedsudstyr (Vest, stav mm.), som de altid vil medbringe.

f) Alle poster skal forsynes med en kommunikations mulighed, typisk en radio så de til enhver tid kan få forbindelse med KSN ( kommando station ).

– TO-MU kan tilbyde dette som en del af aftalen.

3. Ansvar

a) Det er dig som arrangør, der har instruktionsbeføjelsen over for de frivillige hjælper.

b) Arrangøren har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring samt eventuel ansvarsforsikring.

c) TO-MU fraskriver sig ethvert ansvar for direkte såvel som indirekte tab.

4. Sygdom og udeblivelse

a) Skulle det ske at en frivillig hjælper bliver syg, vil vi bestræbe os på at sende en anden hurtigst muligt.

b) TO-MU er uden ansvar for en frivillig hjælpers sygdom og kan ikke stilles til ansvar herfor.

5. Prispolitik

a) Den aftalte pris fremgår af samarbejdsaftalen.

b) Det er muligt for amatørklubber at søge om sponsorstøtte, det skal fremgå af assistanceanmodningen, samt en begrundelse.

c) Ved assistance anmodninger under 3 uger før et arrangement er der et tillæg på 20%.

d) Ved vagter imellem kl. 18:00 – 05:00 er der et tillæg på 20%

6. Betalingsbetingelser

a) TO-MU fakturerer medio og ultimo hver måned og vores betalingsbetingelser er Netto 14 dage.

b) Ved for sen betaling beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

Kan ovenstående betingelser ikke accepteres, bedes du henvende dig til TO-MU, inden underskrift af samarbejdsaftalen.

Med ønsket om et godt samarbejde i fremtiden.