TO-MU – Betingelser for Samarbejde

Sport Fritid & Kultur events.

Rev. 2.08

Samarbejdsaftalen danner grundlag for et effektivt samarbejde baseret på gensidig tillid, fleksibilitet og effektivitet, dette for at minimerer misforståelser i samarbejdet.

1. Mandskab

a. TO-MU leverer kvalificeret eller faglært frivillige hjælpere.

b. Vi har et indgående kendskab til alle vores frivillige hjælpere og sender kun pligtopfyldende og kompetente frivillige hjælpere ud til en opgave. Ved færdselsregulering har vores folk gennemgået uddannelse færdselsregulering ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5.

c. Ved disponering af mandskab skal der som minimum være en fordelingsnøgle der hedder 5 + 1, det betyder at for hver 5 frivillige hjælpere skal der være en i reserve, der kan benyttes til udskiftning eller indsættelse i brændpunkter.

d. Arrangøren skal stille med tilstrækkelig fortæring (mad og drikke) under hele arrangementet i mindst samme standard og omfang som andre officials eller vagter får.

d.1 Ved tidlige fremmøde før kl 09:00, tilbydes der kaffe/te/vand samt et rundstykke.

d.2 Ved vagter der overlapper frokost (11:00 – 13:00) et måltid til en voksen mand/kvinde og rigeligt med drikkevarer.

d.3 Ved vagter der overlapper aftensmad (17:00 – 19:00) et måltid til en voksen mand/kvinde og rigeligt med drikkevarer.

e. Er forplejningen ikke tilstrækkelig, vil der blive suppleret fra TO-MU´s side, hvorefter udgifterne hertil vil blive videre faktureret arrangøren.

f. TO-MU garanterer ikke at kunne finde det ønskede antal hjælpere.

2. Udførelse af arbejde

a. Hjælperne fra TO-MU møder ind mindst 15 min. før briefing på aftalt sted.

b. En vagt starter altid med en grundig beskrivelse af deres opgave, dette foregår ved briefing før vagt start.

     – Her kan henvises til TO-MU´s vejledning for briefing.

c. Briefing for trafikofficials skal foregå mindst 1 time før man møder på sin post.

d. Vores frivillige hjælpere skal have et forsvarligt antal pauser, da de varetager en kritisk og ansvarsfuld funktion.

e. Alle frivillige hjælpere hos TO-MU har selv personligt sikkerhedsudstyr (Vest, stav mm.), som de altid vil medbringe.

f. Alle poster bliver forsynes med en kommunikations mulighed, typisk en radio så de til enhver tid kan få forbindelse med KSN ( kommando station ).

– Er der hjælpere der direkte samarbejder med TO-MU skal arrangøren sørge for radioer, der kan kommunikere med TO-MU hjælpere, dette tilbyder TO-MU som et tillæg til en aftale. (dette er ikke inkluderet i vores standardpris)

3. Ansvar

a. Det er dig som arrangør, der har instruktionsbeføjelsen over for de frivillige hjælper.

b. Arrangøren har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring samt eventuel ansvarsforsikring.

c. TO-MU fraskriver sig ethvert ansvar for direkte såvel som indirekte tab.

4. Sygdom og udeblivelse

a. Skulle det ske at en frivillig hjælper bliver syg, vil vi bestræbe os på at sende en anden hurtigst muligt.

b. TO-MU er uden ansvar for en frivillig hjælpers sygdom og kan ikke stilles til ansvar herfor.

5. Prispolitik

a. Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen.

b. Det er muligt for amatørklubber at søge om sponsorstøtte, det skal fremgå af assistanceanmodningen, samt en begrundelse.

c. Ved assistance anmodninger under 3 uger før et arrangement er der et tillæg på 1.000,00 Kr.

d. Ved vagter imellem kl. 24:00 – 06:00 er der et tillæg på 25,00 Kr./timen.

6. Betalingsbetingelser

a. TO-MU fakturerer medio og ultimo hver måned og vores betalingsbetingelser er Netto 8 dage.

b. Ved for sen betaling beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyr.

c. Ved betalingsfristens udløb, bortfalder evt. indsigelser mm.

Med ønsket om et godt samarbejde i fremtiden.