Arrangør – Godkendelse

Velkommen til TO-MU som arrangør.

Det er vigtigt for os at du kan få mest ud af denne hjemmeside. Vi ønsker at skabe et stabilt og fleksibelt miljø. Der har de senere år været flere eksempler på personer der har udgivet sig for at være trafikofficial, men endnu ikke gennemgået uddannelsen.

Vi garanterer at trafikofficial som er fundet igennem TO-MU er uddannet ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5.

Vi er ved at gennemgå din ansøgning, du vil modtage en mail når vi har gennemgået ansøgningen.