Nytårs hilsen 2022

Så er året 2022 gået, hvor vi har haft mange fantastiske oplevelser, vi har fået store roser fra arrangørerne hvor vi har løst opgaverne yderst professionelt samt vi er altid kommet med godt humør. Men det har også været et år, hvor vi har mødt nogle hidtil ukendte udfordringer, hvor mangel på aktive trafikofficials har været den største udfordring.

TO-MU har fra starten været en frivillig samling af trafikofficials, det skal den fortsat blive ved med at være, dog kommer der nogle små justeringer.

Vi har oplevet at må sige til arrangører at vi ikke kan stille med folk til deres opgave, et af arrangementerne har endda måtte aflyses helt, hvorefter arrangøren har måtte lukke og slukke. Andre opgaver har vi kun lige kunne samle det ønsket antal folk, dog har arrangementerne kunne gennemføres, men uden mulighed for afløsning mm. – dette er ikke optimalt.

Vi har konkluderet at der ikke er nok disponible trafikofficials i vores område, derfor ønsker vi at uddanne mindst 100 nye trafikofficials inden sommerferien.

Det vil være gratis for aktive medlemmer af TO-MU at få en trafikofficial uddannelse, dog skal der lægges et depositum som vil blive tilbagebetale når man har bistået TO-MU i mindst 21 timer.

Der bliver ligeledes opstartet efteruddannelser af trafikofficials, så man kan blive klædt bedre på til de udfordringer som man vil møde, dette vil være gratis for medlemmer af TO-MU.

Honoraret for at hjælpe vil være fast uanset om man hjælper 3 timer eller 7 timer.

Fra 2023 skal man være aktivt medlem af TO-MU for kunne hjælpe ved de arrangementer som vi administrerer trafikofficials for, der vil fortsat være en lille dør på klem for de trafikofficials som ikke ønsker at være medlem af TO-MU, det vil i 2023 fortsat være muligt at betale et dags medlemskab. (Her er det dog ikke muligt at få del i de goder og fordele som aktive medlemmer har.)

Vi vil stille radioer til rådighed ved alle events. – Det er også muligt at købe sin egen radio.

TO-MU er en relativ ung forening, som stadig har mange ting at lære, dog mener vi at vi er på rette kurs. Vi ønsker at gå foran med nye tiltag og være med til at sætte standarder og normer til fordele for alle trafikofficials.

Hvis du har forslag til ændringer eller forslag til nye tiltag, er du altid velkommen til at kontakte en fra ledelsen af TO-MU.

Her har vi listet de primære ændringer som vi har sat i værk pr. 01-01-2023:

Honorar:

Honoraret for trafikofficial vil fra 2023 altid være kr. 500,00 kr.  ( 2 x 250,00 ) pr. dag, skattefrit.

Telefonmøde / fysiskmøde i forbindelse med et event optil 500,00 kr., skattefrit. – dog ikke samme dag som eventet.

Vi benytter os her af dommerreglen, der kan læses om det på SKATS hjemmeside om skattefrie godtgørelser for medlemmer af en frivillig forening.

Alle udbetalinger pr. 2023 bliver udbetalt som honorar.

Specielt for serviceteamet i Odense: Den aftale som foreligger er P.T. uændret.

Kørsel:

Det vil være muligt at få udbetalt kørselsgodtgørelse, hvor taksten i 2023 vil være 2,50 kr. pr kørt km.

Det vil kun være føreren af bilen som kan modtage kørselsgodtgørelse, her skal det indberettes igennem  TO-MU´s hjemmeside.

Radiokommunikation:

Vi vil tilstræbe at der ALTID er en til mange radiokommunikations mulighed på hver primære post.

Det er TO-MU som udleverer radiosystemer.

Hvis folk ønsker at købe deres personlige radio, vil det være muligt:

Radio CD-108D                                           655,00 kr.

Radio CD-108F ( med Bluetooth )               777,00 kr.

Bæltetaske + hånd mic.                               145,00 kr.

Om programmering af radioer                    100,00 Kr.

TO-MU vil fra 2023 stille radioer til rådighed for alle der er på vagt igennem TO-MU.

Radioerne vil have TO-MU udvalgte kanaler indbygget.

Der vil til hvert arrangement være mindst en ledelses radioer, som indeholder flere kendte frekvenser, fx DCU løbs / servicevogns frekvenser m. fl.

Træning:

Det vil i løbet af året komme events, hvor det skal ses som et socialt velgørende event, det vil typisk være aspirantløb eller børne / ungdomsløb, samt arrangøren må ikke have et økonomisk motiveret for eventet.

Disse events vil vi bruge til træning / sparring samt nyde en stadionpølse eller 3…..

Dette bliver som et led i TO-MU uddannelse, hvor formålet er sparring og erfaringsudveksling.

Medlemskab:

Der findes 5 typer medlemskaber, hvor det er muligt for special uddannet trafikofficial at være medlem, derudover er det muligt for alle over 15 år at være medlem, samt et medlemskab for virksomheder og foreninger:

Ordinært medlemskab:

 • At personerne har gennemgået et kursus som trafikofficial ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5.
 • At have et godkendt førstehjælpsbevis der er under 5 år gammel.
 • Man skal benytte uddannelsen mindst 2 gange om året, eller på et opfriskende kursus.
 • Har stemmeret til Generalforsamlinger.
 • Alle kursuser og uddannelser som udbydes af TO-MU vil være gratis *
 • Pris: 200,- / året.

Ordinært hjælper medlemskab:

 • At have et godkendt førstehjælpsbevis der er under 5 år gammel.
 • Har stemmeret til Generalforsamlinger.
 • Alle kursuser og uddannelser som udbydes af TO-MU vil være gratis *
 • Pris: 200,- / året.

Event medlemskab – 1 dags medlemskab.

 • At personerne har gennemgået et kursus som trafikofficial ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5.
 • At have et godkendt førstehjælpsbevis der er under 5 år gammel.
 • Har ikke stemmeret til Generalforsamlinger.
 • Pris: 40,- / pr. dag.

Hjælper medlemskab – 1 dags medlemskab.

 • At have et godkendt førstehjælpsbevis der er under 5 år gammel.
 • Man skal være fyldt 15 år.
 • Har ikke stemmeret til Generalforsamlinger.
 • Pris: 40,- / pr. dag.

Medlemskab af interessegrupper.

 • Virksomheder kan være medlem.
 • Foreninger kan være medlem.
 • Har stemmeret til Generalforsamlinger Har 1 stemme pr. forening / virksomhed uanset antal medlemskaber, har mulighed for at indstille 1 person til bestyrelsen.
 • Pris: 500,- / året.

* For medlemmer af TO-MU ( som har betalt medlemskab 200,00 kr. ) Skal der lægges et depositum på 750,00 kr. for modul 1 + 2, for ikke medlemmer af TO-MU vil prisen være 1.450,00 Kr.

– Depositummet vil blive tilbagebetalt når man har bistået TO-MU i mindst 21 timer (svarende til ca. 3 vagter).

Alle der bistår TO-MU med opgaver skal være aktivt medlem i form af en af ovennævnte medlemstyper.

Uddannelsesplan:

Der vil i løbet af 2023 blive opsat en lang række kursuser.

For medlemmer som har betalt medlemskab til TO-MU, vil disse kursuser som udgangspunkt være gratis.

Depositummet vil blive tilbagebetalt når man har bistået TO-MU i mindst 21 timer (svarende til ca. 3 vagter).

Vi har valgt at modulopbygget cores kursuser:

Modul 1:         Trafikofficial kursus 1 dag

Modul 2:         Trafikofficial kursus 2 dag

Modul 1 + Modul 2: For medlemmer af TO-MU vil der være et depositum på: 750,00 kr. samt TO-MU sponsorerer 700,00 kr. – for ikke medlemmer er prisen:1.450,00 kr.

Modul 3:         Regulering I stort lyskryds. – Gratis for medlemmer – 550,- for ikke medlemmer.

Modul 4:         Konflikt håndtering 1. – Gratis for medlemmer – 850,- for ikke medlemmer.

Modul 5:         Konflikt håndtering 2. – Gratis for medlemmer – 850,- for ikke medlemmer.

Modul 6:         Natte regulering. – Gratis for medlemmer – 650,- for ikke medlemmer.

Forsikring:

Vi har tegnet en ansvarsforsikring, samt en arbejdsskade forsiring som dækker alle medlemmer når de er på vagt igennem TO-MU.

Vi har tegnet denne forsikring, da nogle af de events vi bistår ved ikke er medlem under DGI eller DIF.

Vi vil dog opfordre alle medlemmer til selv at have tegnet en udvidet ulykkesforsikring.

TO-MU ønsker alle en glædelig Jul samt et godt nytår.