INFO brev 2 – projekt TO23

INFO brev 2 – TO23

Rettelse i forhold til INFO brev 1:

Afregning for hjælpere:

 1. Det er muligt efter gældende skatteregler at udbetale honorarer for opgaver.
 2. Det er muligt at få udbetalt løn, hvor vi afholder skat, samt sørger for indberetningen.
 3. Repræsenterer du en forening, vil der blive udbetalt til foreningen.
 4. Som medlemmer af TO-MU kan vi omkostningsgodtgøre dine udgifter, hvis du er frivillig og ulønnet hjælper.

Vi har mulighed for at benytte de skattefrie godtgørelser man kan udbetale fra en forening, det kræver dog at man er aktivt medlem.

Der kan maximalt udbetales 6.000,00 kr. om året + 80,00 kr. pr dag for fortæring.
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/takster-for-skattefri-godtgoerelse-til-uloennede

For medlemmer af TO-MU – Trafikofficial opgaver:
TO-MU vil pr dag udbetale:
445,00 kr. i omkostningsgodtgørelser.
80,00 kr. til fortæring. (hvis man selv vil sørge for forplejning.)

Så i alt 525,00 for at være frivillig ulønnet hjælper til de events som vi administrerer.

For medlemmer af TO-MU – Service opgaver:
TO-MU vil pr. dag udbetale:
270,00 kr. i omkostningsgodtgørelser.
80,00 kr. til fortæring. (hvis man selv vil sørge for forplejning.)

Så i alt 350,00 for at være frivillig ulønnet hjælper til de events som vi administrerer.

Hvis man overskrider en omkostningsgodtgøresele på mere end 6.000,00 kr. om året, vil det ikke være muligt at udbetale skattefrie godtgørelser på de efterfølgende opgaver, herefter vil det være muligt at få udbetalt honorar ifølge gældende skattereglerne.

Man kan til enhver tid vælge at modtage honorarer eller lønudbetalinger. Så vil det ikke være muligt at udbetale omkostningsgodtgørelse.

Honorar samt lønudbetalinger kan man selv vælge hvor ofte de skal udbetales, Der bliver altid udbetalt pr. 1. i hver måned, man kan vælge om der skal udbetales hver måned, hver 3. måned, 1/2 år eller en gang om året.

Kørselsgodtgørelse
TO-MU udbetaler ligeledes kørselsgodtgørelse, 2,50 kr. pr kørt km. – dette gælder dog kun for førne af køretøjet. – Såfremt der er lavet en aftale med arrangøren om kørselsgodtgørelse. Man skal altid selv betale for de første 24 km. Man kører.

Medlemskaber
Aktivt medlemskab:
Her for du fordele af alle de goder som TO-MU tilbyder, specielt:

 • Gratis opkvalificering.
 • Billig eller gratis udstyr.
 • Radiokommunikation.
 • En forening der arbejder for dig, samt sikre sig at forholdene er i orden.

Passivt medlemskab:
Det koster 40,00 kr.- om dagen, som vil blive fratrukket eventuelle udbetalinger.
Prisen på 40,00 kr. er til at dække de udgifter der er forbundet med at koordinerer events, samt at stille udstyr mm. til rådighed, dette kan være:

 • Administration.
 • Radio
 • Forsikring

Indmeldelse i TO-MU
Det er nu muligt at melde sig ind i TO-MU, dette gøres på vores hjemmeside. www.to-mu.dk
Det koster 200,00 kr. om året at være medlem.

Alle der ikke har været aktive de seneste 365 dage er blevet fjernet fra vores hjemmeside i løbet af Marts.

Hvis du herefter fortsat ønsker at være en del af TO-MU, skal oprette en profil på ny.

Tilmelding til aktiviteter:
Dette gøres på vores hjemmeside:
Trafikofficial opgaver: www.to.to-mu.dk
Serviceopgaver: www.service.to-mu.dk

Køb af udstyr:
Det er muligt at købe eget udstyr igennem TO-MU – Priserne gælder Kun for medlemmer af TO-MU.
Radio 700,00 kr.
LED lysstav. 250,00 kr.
Refleks trafikstav 100,00 kr.
Kortærmet vest 100,00 kr.
Regnjakke / let foret 400,00 kr.
T-shirt med TO-MU logo 100,00 kr.

Det er muligt at få fratrukket køb fra eventuelle udbetalinger.
Der kommer inden længe mulighed for at bestille det igennem vores hjemmeside.

Profil på hjemmesiden:
Du bedes logge ind og tilrette din profil, så vi blandt andet ved om du fortsat er aktiv, samt opdaterer dine oplysninger.
Kan du ikke huske din adgangskode, skriv til TO-MU på mail: info@to-mu.dk , da det ikke er muligt selv at skifte adgangskode hvis du ikke kan huske den.