INFO brev 1 – projekt TO23

Så er sæsonen 2023 ved at starte op, her vil vi søsætte projekt : TO23

Projekt TO23 kommer til at indeholde flere justeringer i forhold til aflønning, standarder samt opkvalificering.

I denne mail vil vi beskrive de væsentligste ændringer samt nye tiltag der kommer.

Aflønning

I 2023 vil der være 2 muligheder for aflønning.

Alle aflønninger vil være på timebasis.

  1. Vi kan aflønne igennem et løn-kontor. Aflønningen vil være fast på kr. 100,00 kr./t. for trafikofficials samt 65,00 kr./t. for serviceopgaver.
  2. Der kan sendes en regning til TO-MU på forbrugt tid, vil vi stille en formular til rådighed på vores hjemmeside (svarende til en Dags Dato blanket), mere herom på et senere tidspunkt.

Hvis vi vender mulighed 1, så er det klart denne model vi vil anbefale hvis man ønsker at få betaling til egen lomme, her betaler man B-skat hvor vi sørger for indberetning til SKAT.

Vi har trukket tidligere beskrevet afregningsformer tilbage, da det var i strid med skattereglerne, der kommer en ny løsning snarrest.

Udbetaling igennem et lønkontor.

Vi vil pr. 01-03-2023 aflønne igennem et lønkontor, for at sikre aflønning køre efter gældende reglerne, men også for at udbetalingen bliver udbetalt til tiden.

Lønperioderne vil gå fra d. 20 i måneden til d. 20 i næste måned, med udbetaling til efterfølgende d. 1 i måned.

Kørsel godtgørelse

Vi bestræber os på at der altid er kørselsgodtgørelse til føreren af bilen, hver vil der blive afregnet 2,50 kr. pr kørt km.

   – Men dette er op til arrangøren.

Alt kørselsgodtgørelse skal indberettes enten på vores lønapp eller på vores hjemmeside, mere herom på et senere tidspunkt.

Uddannelse og kurser

Det er vigtigt at man er klædt bedst mulig på, til at varetage de opgaver som vi kommer ud til, derfor søsætter vi i løbet af 2023 gratis kurser for medlemmer, kurserne som vi har på tegnebrættet er:

Modul 1: Grunduddannelse 1 dag. (som trafikofficial)

Modul 2: Grunduddannelse 2 dag. (som trafikofficial)

Modul 3: Regulering I stort lyskryds.

Modul 4: Konflikt håndtering.

Modul 5: Konflikt håndtering.

Modul 6: Natte regulering.

Modul 1 + 2 er forbundet med et depositum på kr. 750,00 kr. som vil blive tilbagebetale når man bar bistået ved TO-MU opgaver i mindst 21 timer inden for 365 dage.

PMR-radioer bliver en fast del af udstyret

Fra 2023 vil alle der bistår TO-MU ved opgaver få udleveret en PMR-radio ved vagtstart som skal afleveres ved vagt slut.

For dem der ønsker det, er det muligt at købe sin egen radio.

Hvis man ønsker at købe sin egen PMR-radio venligst kontakt TO-MU.

Kontingent

Hvis man vil hjælpe ved opgaver igennem TO-MU, skal man være medlem af TO-MU.

Der er her to muligheder:

1 dags kontingent, dette koster 40,00 kr. pr. dag.

1 års kontingent, dette koster 200,00 kr. pr. år.

Indmeldelse i TO-MU, samt betaling af kontigent

Der vil inden længe komme en indmeldingsblanket på vores hjemmeside, dette vil vi skrive ud om, når den er klar.

Man kan enten vælge at lave en indbetaling til vores bank, eller man kan vælge at kontingentet bliver modregnet efter man er på første vagt.

Dette var lidt om de nye tiltag som vi har søsat her i 2023.